ترجمه تخصصی عمران

در اینجا بخشی از ترجمه مقاله ای در زمینه ی عمران که توسط مترجمین مجرب ما انجام شده، ارائه شده است. برای ثبت سفارش با ما تماس بگیرید:

۰۹۱۵۱۰۳۳۷۷۶ – تماس ۲۴ ساعته حتی در روزهای تعطیل

Abstract
The buckling analysis of steel frame structures is customarily carried out in a two step
approach. Firstly, an analysis of the structure, generally linear–elastic, is performed to obtain
the internal forces and moments; and secondly, the buckling analysis and design is done for
each individual element taking into account an initial imperfection. Steel design codes, and
in particular Eurocode-3 (EC3), base the buckling analysis upon the element effective length
factor K. This factor depends on the buckling shape of that particular element within the
structure, and in practical cases it is obtained by means of approximations or even by mere
estimation. This paper presents a direct one-step method for the buckling analysis of steel
frame structures. The method avoids the use of the effective length factor of each individual
element. The key point is to perform a non-linear analysis of the structure starting from an
initial deformation state that includes the initial imperfections of the elements. Such initial
deformation state is obtained from the first buckling mode of the structure by a suitable scaling
procedure based on an energy approach. The resulting initial deformed shape is introduced
along with the external loads in a fully non-linear structural analysis that yields the resulting
element stresses including the buckling effects. The performance of the method is checked
against the procedures established in EC3 by means of a series of numerical examples.

چکیده

تحلیل کمانش سازه های قاب فولادی معمولا با یک رویکرد دو مرحله ای انجام می شود.  در ابتدا یک تحلیل سازه، عموما از نوع الاستیک خطی به منظور دستیابی به نیروهای داخلی و ممانها انجام شده و سپس تحلیل کمانش و طراحی برای هر المان خاص با در نظر گرفتن یک ناکاملی اولیه انجام می شود. آیین نامه های طراحی فولاد و به طور خاص Eurocode-3 تحلیل کمانش را بر اساس فاکتور طول موثر المان (K) صورت می دهند. این فاکتور وابسته به شکل کمانش آن المان خاص در سازه است و در موارد خاصی به وسیله تقریبها یا حتی توسط برآوردِ صرف به دست می آید. این مقاله یک روش تک مرحله ای مستقیم را برای تحلیل کمانش سازه های قاب فولادی معرفی می کند. در این روش از استفاده از فاکتور طول موثر هر المان خاص اجتناب می شود. نکته کلیدی این روش انجام یک تحلیل غیرخطی سازه با شروع از یک وضعیت تغییر شکل اولیه است که شامل ناکاملیهای اولیه المانها می باشد. این وضعیت تغییر شکل اولیه از اولین مد کمانش سازه توسط یک رویه مقیاس بندی مناسب بر اساس یک رویکرد انرژی به دست می آید. شکل تغییر شکل یافته حاصله در کنار بارهای خارجی در یک تحلیل سازه ای تماما غیر خطی وارد می شود که تنشهای حاصله المان شامل اثرات کمانش را به دست می دهد. عملکرد روش نسبت به رویه های معرفی شده در EC3 به وسیله یک سری مثالهای عددی مورد بررسی قرار می گیرد.

  • راستی اگر دوست دارید بیشتر با گروه و مترجمین ما آشنا بشین صفحه درباره ما رو ببینید

  • تاریخ انتشار : ۰۸ تیر ۱۳۹۴ | بازدید:1,959 بار تعداد دیدگاه ها : بدون دیدگاه

    حرفی ، نظری ، ...!

    موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

    موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد